Jogi Nyilatkozat

A szaszhegyessyzita.com oldalra való belépés egyúttal az alábbiakban megfogalmazott feltételek elfogadását is jelenti:

A szaszhegyessyzita.com weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete, a weboldal design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a szaszhegyessyzita.com tulajdonosa, Szászhegyessy Zita e.v. (Székhely: 1144, Budapest, Ond vezér útja 31., Nyilvántartási szám: 51175656, Adószám: 68069292-1-42, a továbbiakban: “Tulajdonos”) jogosult. A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét (cikkek, termékek, információk, stb.) vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, módosítani, megváltoztatni, vagy tárolni. A weboldalon megjelent minden tartalommal kapcsolatosan minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve a felhasználók elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott, illetve online képi anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Tulajdonos kifejezetten kizárja. A Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a szaszhegyessyzita.com weboldala kapcsolódik, vagy amelyre hivatkoznak. A szaszhegyessyzita.com weboldala a jelen előírásoktól – a hatályos jogszabályokkal összhangban – eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának. A weboldal használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

Amennyiben az oldal működésével kapcsolatosan bármilyen észrevétele, panasza lenne, illetve amennyiben tudomása van róla, hogy az oldal bármely tartalma máshol jogosulatlanul megjelenik, úgy kérjük, hogy ezt elsődlegesen felénk szíveskedjen jelezni.

Kifejezetten felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a szaszhegyessyzita.com oldalon keresztül elérhető termék, illetve tananyag semmilyen körülmények között sem minősül egészségügyi tanácsadásnak, semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a gyakorlatok esetleges hibás kivitelezéséért, illetve a bármilyen előforduló egészségügyi kockázatokért, mert bár körültekintő szakmai munka előzte meg a tananyag összeállítását, de a tananyag összeállítója a gyakorlatok elvégzésekor, kivitelezésekor nincs, és nem is lehet jelen személyesen.

Felhívjuk figyelmét arra, amennyiben az oldalon lévő tananyagot bármilyen betegség meggyógyítására kívánja használni, ahogy minden betegség megállapítása és arra terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése a hatályos magyar jogszabályok szerint – és szerintünk is – orvosi feladat. Továbbá, ha a beteg a saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg, ám jelen Weboldal sem a természetgyógyász szakember munkáját, sem az orvosi diagnózist és kezelést helyettesíteni nem jogosult, nem alkalmas, és nem is kívánja.

A szaszhegyessyzita.com oldalon található bejegyzések tartalma tájékoztató jellegű, és nem minősül egészségügyi tanácsadásnak. A programok nem személyre szabottak és nem veszik figyelembe az adott vásárló esetleges egészségügyi problémáit. Az itt közölt tananyag nem pótolhatja az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel, képzett természetgyógyásszal való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Tekintettel arra, hogy egyetlen alternatív vagy kiegészítő gyógymóddal kapcsolatban sincsen jogunk azt mondani, hogy bárki azt az orvosi kezelés helyett használhatja, amit mi itt leírunk, az csupán vélemény, és mint olyan, eltérhet más véleményektől – beleértve a tudomány vagy a hivatalos orvoslás, vagy a jogszabályi környezet által adott és elfogadott elképzeléseket; olyan megfogalmazott javaslat, amelyet a betegnek minden esetben egyeztetnie kell kezelőorvosával vagy háziorvosával, és érdemes jóváhagyatnia, mielőtt dönt!

Ennek megfelelően az oldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, jogi és egyéb következményekért a szerzők, szerkesztők és a Tulajdonos nem vállalnak felelősséget, különösen nem akkor, ha az oldal használatára hivatkozva a páciens vagy felhasználó elmulasztotta orvos/szakember segítségét igénybe venni problémájával.